Gebeden

Dierengebed


Het doet mij verdriet dat je gedood moest worden, kleine broeder

Maar ik heb je vlees nodig, want we hebben honger

Vergeef me, kleine broeder.

Ik zal je moed, je kracht en je schoonheid eren - kijk;

Ik zal u gewei met liefde gebruiken in de zweethut, telkens als ik het gebruik zal ik aan je denken en je geest eer bewijzen

Het doet me verdriet dat je moest sterven, ter ere van jouw gebruik ik je gewei met eerbied en dank ik je voor je kracht.

Ik zal je vleugels met liefde gebruiken voor mensen te reinigen en te helpen komen tot inzichten.

Het doet me verdriet dat je moest sterven, maar je leven is niet voor niets geweest en je spirit zal zeker over me waken, zodat ik je op de juiste manieren gebruik, dankjewel hiervoor

Ik zal je huid gebruiken om dingen aan mensen duidelijk te maken en hen je kracht en speelsheid mee te geven, dankjewel dat je op mijn pad kwam om hen te helpen

Begroeting van een nieuwe dag


Adem diep in en uit, maak je longen schoon, zuig de adem van het universum in je op. Kijk daarbij naar de bomen, luister naar het geluid dat de dieren maken. Raak met je hand de aarde aan, die je moeder is. Kijk omhoog naar de hemel, die je vader is. Adem diep in en stel je voor dat je moeder en je vader zich nu in jou verbinden, ze breiden zich in je uit en in je hart ontspringt een lichtstraal, die één wordt met de energie van al wat leeft.


Dankgebed Vader Zon


Lieve vader zon, dank je dat je ons ook vandaag met je licht en je warmte een mooie dag geschonken hebt. Reinig mijn lichaam en mijn ziel. Laat je fonkelende licht stralen in mijn lichaam en in mijn hart. Verdrijf met je kracht en je energie mijn slechte humeur en mijn sobere gedachten. Spoel ziekten en ziektekiemen uit mijn lichaam, houd mijn ziel in evenwicht. Ik dank je dat je met je warmte, je energie en je licht de bloemen laat bloeien en de bomen hun sappig groene blad geeft. Lieve vader zon, stuur de mensen vrede en tover een glimlach op hun gezicht. Laat ze al wat slecht en boos is vergeten en bescherm de kinderen op de hele wereld. Geef ons een heerlijke dag. 
Leer mij van mijn fouten te leren en mijzelf niet te veroordelen

Geef me de kracht mezelf te zien, zoals ik ben en niet zoals ik wil zijn

Laat mij mijn weg zelf vinden en laat niemand mij beinvloeden, als ik daar niet om vraag

Geef mij de vrijheid te kiezen en mijn iegen leven te leiden

Heb mij lief opdat ik mezelf leer liefhebben

Waarschuw mij voor negatieve gedachten, maar beloon mijn positieve

Wees zacht voor mezelf, opdat ook ik zacht kan zijn voor anderen

Heb mededogen met mij, opdat ik ook begaan ben met anderen

Blijf voor mij zorgen en laat alleen het goede tot mij komen

Leer mij te concentreren op het allerhoogste...