DakiniToen ik een naam wilde hebben voor de praktijk, kwam de naam Dakini de hele tijd in me op. Ik wist niet wat deze betekende, maar klonk me meteen vertrouwd in de oren. De klinkers die in Dakini voorkomen, komen ook in mijn naam voor Lilian, dus dat zou het worden. Al snel kwam ik er achter dat het vrouwelijk hemeldanser betekende en ik dacht, wat een toepasselijke vertaling. Maar in de loop der tijd, leerde ik dat het nog veel meer betekende.


De Dakini kan een mediterende vrouw, een yogini, zijn met een hoge graad van zelfrealisatie en in het bezit van de bijbehorende magische krachten of siddhi’s. De Dakini kan de menselijke, lichamelijke vorm hebben maar ook bestaan als een dynamische energiestroom, de manifestatie van de verlichte geest van een tantristische Godheid, ze kan ook een Godin of Godheid zijn, vreedzaam of afschrikwekkend, zoals Vajrayogini, die vaak de Koninging van de Dakini’s wordt genoemd.


Veel informatie over de Dakini ligt verborgen in esoterische kennis die via een mondelinge traditie door leraren wordt doorgegeven als ze zien dat hun studenten gereed zijn om in hun tantristische oefeningen te werken met de Dakini energieën. Ze is dus een onduidelijk, complex en soms tweeslachtig symbool, niet gemakkelijk te definiëren of scherp af te bakenen. Omdat de Dakini echter misschien wel de belangrijkste manifestatie is van het vrouwelijk in het boeddhisme, gaan we nader bekijken wie ze is. Het Tibetaanse woord voor Dakini is Khandro, letterlijk ‘ruimtereizigster’. In dit geval is ‘ruimte’ een metafoor voor ‘leegte’ en ‘reiziger’ staat voor ‘iemand die zich in de ervaring van leegte heeft begeven’. Doorgaans wordt de Dakini echter met de zeer beeldende term ‘hemeldanseres’ aangeduid, waarbij we zien hoe zij zich met speelse, dynamische energie door de oneindige leegte beweegt. In een van haar belangrijkste iconografische vormen zien we haar als de Dakini die door het onmetelijke uitspansel vliegt, vrij en wild, met haar lange, donkere haren achter haar aan. In deze vorm is de Dakini voor vrouwen een bijzonder inspirerend symbool van bevrijding. ik heb de gave ontvangen dat ik het Hemelse met het aardse mag verbinden, hoe top is dat...